121 S Washington Ave, 517, Minneapolis, MN 55401, USA