4954 Xerxes Ave S, 201, Minneapolis, MN 55410, USA