1425 W 28th St #609, 609, Minneapolis, MN 55408, USA